ятьмә


ятьмә
1. Җепләрне аркылы-торкылы итеп үреп, челтәрләп эшләнгән, балык, кош һ. б. ш. аулау өчен җайланма; ау. күч. Тозак 2. Әйбер тутырып йөрү өчен җептән, баудан, тимерчыбыктан аркылы-торкылы үреп эшләнгән җайланма 3. Дошман күзеннән яшерү, маскировка өчен эшләнгән җайланма 4. күч. Тонык һәм сыек кына томанланып күренгән нәрсә офыктагы төтенле ятьмә аша. ЯТЬМӘ ЯТАК – Баулардан үреп ясалган һәм баш-башыннан баганаларга яки агачларга бәйләп куя торган дача ятагы; гамак

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "ятьмә" в других словарях:

  • әтмә — диал. 1. Тукыманың, тиренең һ. б. ике кырыен беркетеп торган җөй 2. Су кошлары тәпиендәге йөзү ярысы 3. Ятьмә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • волейбол — Тупны ятьмә аша кул белән чөюдән торган спорт уены …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • выртлавыч — Бер башына төбе тишкәләнгән кечерәк савыт куелган таяк (ятьмә белән балык тотканда балык куркытыр өчен кулланыла: аны суга батырсаң, һава вырт вырт итеп чыга). ВЫР ВЫР КИЛҮ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • калкавыч — Кармак җебенә яки ятьмәгә беркетелгән, су өстендә батмыйча тора торган бөке, кайры кисәге һ. б. с. Су өстендә батмыйча тора торган …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • пинг-понг — Пластмасс тупчыкны озын өстәлгә аркылы тартылган тәбәнәк ятьмә аша фанер калакчыклар белән кара каршы ыргытудан торган уен; өстәл теннисы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • теннис — Кара каршы баскан ике уенчы (яки ике пар) махсус тупчыкны ракетка белән сугып тәбәнәк ятьмә аша бер берсенә ыргытып торудан гыйбарәт уен …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тозак — 1. Кыргый кош киекләрне тоту өчен, аларның муенына яки аягына уралырлык итеп куела торган ятьмә, җеп яки тимерчыбык. күч. Төрле яшерен юллар белән оештырылган камау, камалыш 2. күч. Кемне дә булса һәлак итү яки кулга төшерү (эләктерү) өчен… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге